UNIA DCA LOGO

ul. Michalusa 1
38-320 Gorlice

Biuro Zarządu

+48 18 35 49 700

info@glinik.com.pl

Dział Handlu

+48 18 35 49 704

sales@glinik.com.pl

Formularz    Narzędzia  i  Urządzenia  Wiertnicze „GLINIK”  Sp. z o.o.
    z  siedzibą  w  Gorlicach, ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice,
    wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
    prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
    Wydział XII  Gospodarczy pod numerem  KRS 0000127409, NIP: 7381051327