UNIA DCA LOGO

Projekty UE

Firma Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020.Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Działanie  1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 
Tytuł projektu:
Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanych w technologii Laser Metal Deposition (LMD)

Termin realizacji:
lata 2019 – 2022

Wartość projektu:
18 157 676,51 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:
8 534 372,67 zł

Cel projektu:
Opracowanie i zweryfikowanie możliwości zastosowania wytwarzania przyrostowego w technologii LMD (Laser Metal Deposition) w procesie wytwórczym wielkośrednicowych świdrów trójgryzowych (ang. roller cone drill bit) oraz świdrów skrawających (ang. fixed cutter drill bit) przy wykorzystaniu prototypowej linii demonstracyjnej.

Planowane efekty:

  • skrócenie czasu produkcji świdra
  • zmniejszenie ilości odpadów w procesie produkcji
  • uzyskanie dużej powtarzalności produktu (własności napawu)
  • zwiększenie odporności na ścieranie i udarność trójgryzowego świdra wielkośrednicowego
  • zwiększenie trwałości świdra typu PDC
  • obniżenie ceny świdrów wielkośrednicowych trójgryzowych i świdrów typu PDC w stosunku do cen konkurencji
  • zwiększenie efektywności oczyszczania gryzów z urobku skalnego i skrócenie czasu wiercenia