UNIA DCA LOGO

Promocja
projektu

 • Duch innowacyjności

  Duch innowacyjności cały czas towarzyszy zespołowi inżynierów NIUW GLINIK !

 • Kolejny krok

  Kolejny krok w zakresie wzmacniania marki NIUW GLINIK – jesteśmy w trakcie realizacji projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków #EFRR w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

 • Cel projektu

  Celem projektu (POIR.01.01.01-00-0705/18-00) jest zaprojektowanie nowego materiału do napawania oraz automatyzacja (robotyzacja) procesu, przy wykorzystaniu technologii Laser Metal Deposition (LMD).

 • Obiecujące wyniki

  Uzyskane do tej pory wyniki są bardzo obiecujące i prowadzone obecnie testy, mają na celu potwierdzenie przyszłości nowej technologii, przynosząc jeszcze wyższą trwałość produktów Glinik, wzmocnionych przy użyciu LMD.

Piszą o nas

Dnia 2.12.2020 r. w wydaniu „Mining” magazynu
Enterprise Technology Review ukazał się artykuł
promujący projekt bardawczo rozwojowy prowadzony
przez NiUW Glinik. Projekt realizowany w ramach
konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Tytuł projektu: Opracowanie i weryfikacja w
warunkach rzeczywistych nowej technologii
wytwarzania wielkośrednicowych świdrów
wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem
metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D)
realizowanych w technologii
Laser Metal Deposition (LMD).

przeczytaj artykuł