UNIA DCA LOGO

Rozwój

  • Napawanie laserowe

  • Lean

    Rosnące wymagania operatorów wiertniczych, cele z zakresu wydajności i wywołane żądania optymalizacji kosztów to punkty wyjścia dla zespołu LEAN Management firmy Glinik. Wykorzystanie najskuteczniejszych technik, od pomysłów Kaizen zgłaszanych przez każdego pracownika po złożone mapowanie strumienia wartości w celu optymalizacji procesów.Pozwala na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, ale także pełnego przepływu informacji i materiałów od momentu udokumentowania wymagań aż po dostarczenie narzędzi do Klienta.

    Projekt Lean i Kaizen
  • Ciągłe doskonalenie

    Zaangażowanie zespołu kierowniczego firmy, dedykowanych ekspertów LEAN oraz każdego pracownika produkcji, gwarantuje pomyślną realizację projektów ciągłego doskonalenia w codziennej działalności. Ma to bezpośredni wpływ na profesjonalną i niezawodną obróbkę materiału oraz zapewnioną jakość produktu końcowego.