UNIA DCA LOGO

Regeneracja
poszerzaczy

Regeneracja,
naprawa narzędzi

Firma Glinik zajmuje się profesjonalną
regeneracją i naprawą narzędzi wiertniczych.
Regenerujemy narzędzia wiertnicze własnej
produkcji jak również innych producentów.
Każde narzędzie dostarczone do regeneracji
przechodzi weryfikację pod kątem wad ukrytych.
Podlega drobiazgowej ocenie stanu technicznego.
Na podstawie oceny jest określany zakres prac
regeneracyjnych. Po wykonanej analizie wracamy
z pełną informacją do Klienta dotyczącą zakresu
regeneracji i czasu realizacji.