UNIA DCA LOGO

Wyniki
postępowań

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 23.06.2023r., nr 2023-3404-164234

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 23.06.2023r. nr 2023-3404-164234, dotyczącego: dostawy materiałów do budowy prototypów świdrów wielkośrednicowych 32” – 36” w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła 1 (słownie: jedna) oferta. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: HSW – Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 08.08.2023r., nr 2023-3404-169373

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 08.08.2023r. nr 2023-3404-169373, dotyczącego: dostawy stanowiska skanowania przestrzennego do skanowania elementów świdrów wielkogabarytowych oraz świdrów skrawających PDC w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła jedna oferta, która ze względu na nie spełnienie wszystkich wymogów/kryteriów zawartych w ogłoszeniu, została odrzucona. Komisja podjęła decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 18.02.2022r., nr 2022-3404-94521

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 18.02.2022r. nr 2022-3404-94521, dotyczącego: dostawy tokarsko-frezarskiego centrum obróbczego do produkcji elementów wielkogabarytowych świdrów trójgryzowych w ramach projektu w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła 1 (słownie: jedna) oferta. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 18.02.2022r., nr 2022-3404-94336

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 18.02.2022r. nr 2022-3404-94336, dotyczącego: dostawy pięcioosiowego centrum obróbczego do obróbki mechanicznej części wielkogabarytowych świdrów trójgryzowych w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 22 czerwca 2019 r. numer 1191812


 Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 22 czerwca 2019 r. nr 1191812, dotyczącego: Badań laboratoryjnych własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz badań laboratoryjnych materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – nie wpłynęła żadna oferta.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAdo ogłoszenia z dnia 22 czerwca 2019 r., numer 1191811 

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik”Sp. z o.o.  z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa , 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia ofertowego  dnia 22 czerwca 2019 r. nr 1191811 dotyczącego:  Wyprodukowania i dostarczenia optymalnego materiału dla napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz wyprodukowania i dostarczenia optymalnego materiału do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: Technogenia SAS, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 31 lipca 2019 r., numer 1198332 

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 31 lipca 2019 r., nr 1198332, dotyczącego: Badań laboratoryjnych własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz badań laboratoryjnych materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła jedna oferta, która ze względu na błędy formalne nie została dopuszczona do oceny merytorycznej. Komisja podjęła decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 21 sierpnia 2019 r., numer 1201649

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 21 sierpnia 2019 r. nr 1201649, dotyczącego: Badań laboratoryjnych własności materiałów do procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz badań laboratoryjnych materiałów do wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC, ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. –  wpłynęły 2 (słownie: dwie) oferty.
W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Politechniki Śląskiej, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

do ogłoszenia z dnia 27 sierpnia 2019 r., numer 1202964
 Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 27 sierpnia 2019 r. nr 1202964, dotyczącego: Dostarczenia elementów laboratoryjnego prototypu urządzenia dla metody wytwarzania przyrostowego w technologii LMD, w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – wpłynęła jedna oferta, która ze względu na nie spełnienie wszystkich wymogów/kryteriów zawartych w ogłoszeniu, została odrzucona. Komisja podjęła decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności.

NFORMATION ON THE OUTCOME OF THE PROCEDURE to the notice dated 27 August 2019, 1202964


Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o. with its registered office at ul. Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, hereby informs that under the notice dated 27 August 2019 no. 1202964 regarding: Providing elements of the laboratory prototype device for the incremental production method in LMD technology, as part of the project: “Development and verification of a new manufacturing technology of large diameter multicone roller  bits as well as PDC-type roller bits with the use of additive manufacturing (3D printing) in real conditions performed in Laser Metal Deposition (LMD) technology”, co-funded by the European Regional Development Fund of the European Union in accordance with the principle of competitiveness – one tender was submitted, which was rejected, as it did not meet all the requirements/criteria included in the notice. The Committee decided to re-publish the notice on the Competitiveness Database.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 31 października 2019 r., numer 1214549


Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 31 października 2019 r. nr 1214549, dotyczącego: Dostarczenia elementów laboratoryjnego prototypu urządzenia dla metody wytwarzania przyrostowego w technologii LMD, w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)„, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – wpłynęły trzy oferty.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: LaserTec S.A., ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.INFORMATION ON THE OUTCOME OF THE PROCEDURE to the notice dated October 31st, 2019, no. 1214549

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o. with its registered office at 1 Józefa Michalusa Street, 38-320 Gorlice, hereby informs that under the notice dated 31 October 2019 no. 1214549 regarding: Providing elements of the laboratory prototype device for the incremental production method in LMD technology, as part of the project: “Development and verification of a new manufacturing technology of large diameter roller cone bits as well as PDC-type bits with the use of additive manufacturing (3D printing) in real conditions performed in Laser Metal Deposition (LMD) technology”, co-funded by the European Regional Development Fund of the European Union in accordance with the principle of competitiveness – three tender was submitted.

As a result of the analysis, the offer of the company:
LaserTec S.A. was selected, because it obtained the highest number of points according to the bid evaluation criteria.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 17 czerwca 2020 r., numer 1250188

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 17 czerwca 2020r., nr 1250188, dotyczącego: dostawy materiałów do budowy prototypów świdrów wielkośrednicowych 32” – 36” oraz typu PDC 12-1/4”w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła jedna oferta, która ze względu na nie spełnienie wszystkich wymogów/kryteriów zawartych w ogłoszeniu, została odrzucona. Komisja podjęła decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia w bazie konkurencyjności.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 30 czerwca 2020 r., numer 1251899

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia z dnia 30 czerwca 2020r., nr 1251899, dotyczącego: dostawy materiałów do budowy prototypów świdrów wielkośrednicowych 32” – 36” oraz typu PDC 12-1/4” w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęły dwie oferty.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: HSW – Kuźnia Stalowa Wola, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 14 września 2020 r., numer 2020-3404-4323

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia z dnia 14 września 2020r., nr 2020-3404-4323, dotyczącego: „Dostarczenia przyrządu do wyprodukowania detali, które będą podlegały weryfikacji metody wytwarzania przyrostowego w technologii LMD -pozycjonera dwuosiowego do współpracy z robotem Fanuc system sterowania R-30iB Plus” w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 10 października 2017 r. – wpłynęła jedna oferta.
W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej i merytorycznej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: LaserTec S.A., ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA do ogłoszenia z dnia 31 marca 2021 r., numer 2021-3404-40925

Spółka Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze ,,Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, informuje, iż w ramach ogłoszenia dnia 31 marca 2021 r. nr 2021-3404-40925, dotyczącego: „Dostarczenia materiałów do produkcji proszków wykorzystywanych do napawania metodą wytwarzania przyrostowego w technologii LMD” w ramach projektu: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanego w technologii Laser Metal Deposition (LMD)”, współfinasowanego ze przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – wpłynęły dwie oferty.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty firmy: KOS-Technika Biuro Doradcze Sławomir Kozłowski, ponieważ uzyskała ona największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty.