UNIA DCA LOGO


Produkty

Poszerzacze

Poszerzacz gryzowy
32'' ÷ 42” M1HX

 • Typ: 135
 • Średnica: 32'' ÷ 42”
 • Typ łożyska:
  toczne, uszczelnione
 • Struktura tnąca:
  stalowe zęby, frezowane
 • Zbrojenie segmentów:
  napawanie daszka, oraz słupki z węglików spiekanych
 • Wielkość i typ połączenia:
  Góra: czop 7-5/8 Reg
  Dół: mufa 7-5/8 Reg
  Dł. całk. ~1910 mm

Poszerzacze gryzowe przeznaczone są do prac związanych z powiększaniem średnicy otworów wiertniczych: naftowych, hydrogelogicznych, międzypoziomowych i horyzontalnych.  Oferowane poszerzacze występują w  dwóch konfiguracjach. Dla wymagających aplikacji rekomendowane są poszerzacze ze spawanymi zespołami urabiającymi. Rozwiązanie z wymiennymi zespołami urabiającymi jest  idealne dla klienta oczekującego szybkiej ich zmiany na miejscu, przy zmiennych formacjach. Dla możliwości dobrania optymalnych parametrów hydraulicznych, poszerzacze wyposażone są w wymienne dysze. Do wykonywania międzypoziomowych otworów wentylacyjnych proponujemy rozwiązanie w układzie choinkowym.

Przeznaczony do wiercenia długich poziomych interwałów. Pierścień stabilizujący zamocowany z przodu narzędzia zapewnia płynne wiercenie. Przeznaczone do wiercenia w warstwowych skałach miękkich i słabozwięzłych takich jak: iły wapienne, łupki, piaskowce ze spoiwem wapiennym, konglomeraty, gipsy porowate, miękkie anhydryty, marmury ze spoiwem gliniasto-krzemionkowym, dolomity marglowe, syderyty ilaste, limonity