UNIA DCA LOGO

Laser

  • Nowe technologie – to wspólny mianownik dla wielu projektów, inicjatyw i produktów, realizowanych w Glinik Drilling Tools. Ich wykorzystanie to jeden z priorytetów naszej strategii rozwoju na kolejne lata i bez wątpienia – przyszłość producentów narzędzi wiertniczych.

  • Glinik pracuje nad swoim najbardziej zaawansowanym przedsięwzięciem – projektem prowadzonym wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz najbardziej doświadczonymi uczelniami i naukowcami w kraju.

  • Celem projektu (POIR.01.01.01-00-0705/18-00) jest zaprojektowanie nowego materiału do napawania oraz automatyzacja (robotyzacja) procesu, przy wykorzystaniu technologii napawania laserowego (ang. – Laser Metal Deposition – LMD).
    Uzyskane do tej pory wyniki są bardzo obiecujące, a prowadzone obecnie testy, mają na celu potwierdzenie przyszłości nowej technologii, przynosząc jeszcze wyższą trwałość produktów Glinik, wzmocnionych przy użyciu LMD.