UNIA DCA LOGO


Specjaliści
Inżynierowie

 Specjalista/ka ds. kontrolingu

Oferujemy:

 • praca w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie docelowe dostosowane do posiadanych umiejętności
  i doświadczenia,
 • system premiowania,
 • możliwość pracy zdalnej w określonym przedziale czasu,
 • możliwość rozwoju zawodowego (wewnętrzne i zewnętrzne kursy/szkolenia),
 • realny wpływ na usprawnienie obszaru finansów,
 • połączenie wiedzy finansowej/biznesowej z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi,
 • udział we wdrażaniu najlepszych praktyk w obszarze kontrolingu i digitalizacji procesów finansowych,
 • benefity firmowe

 

Zadania:

 • pomoc przy sporządzaniu okresowych raportów kontrolingowych, biznesowych, finansowych i bankowych – przygotowanie i analiza danych dot. kosztów, rentowności, produkcji, sprzedaży, rozrachunków z kontrahentami za dany okres (zestawienia systemowe i excelowe),
 • controlling operacyjny – monitoring procesów produkcyjnych,
 • współpraca w zakresie opracowania budżetów operacyjnych, monitoring

ich realizacji,

 • przygotowanie i archiwizacja dokumentacji w wersji papierowej i/lub elektronicznej,
 • współpraca z pozostałymi działami Spółki w celu pozyskiwania i analizy danych

Nasze oczekiwania:

 • merytoryczna wiedza z zakresu kontrolingu i rachunkowości,
 • minimum 2 lata doświadczenia jako kontroler w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • biegła znajomość MS Office oraz umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi i wykorzystania baz danych,
 • rzetelność i terminowość wykonywania zadań,
 • samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy z pracownikami innych działów Spółki,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • skuteczność w działaniu i silna orientacja na realizację celów

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe (najlepiej ekonomiczne),
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w dziale kontrolingu/audytu i/lub księgowości firmy produkcyjnej,
 • znajomość systemów ERP (np. FK Impuls),
 • znajomość języka angielskiego.

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NiUW GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 1, KRS: 0000127409, NIP:7381051327, REGON: 490655224.2. NiUW GLINIK Sp. z o.o.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@glinik.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres: odo@glinik.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez NiUW Glinik sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez NiUW Glinik sp. z o.o.”

 


Wyślij CV

 • Oferujemy:
  • Pracę w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Rozwój zawodowy w młodym, dynamicznym zespole sprzedaży
  • Wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia
  • Możliwość rozwoju zawodowego

   

  Zadania:

   

  • Zarządzanie przydzielonym rynkiem sprzedaży
  • Aktywny rozwój portfela klientów
  • Realizacja założonego planu sprzedażowego i marżowego
  • Współtworzenie strategii handlowej i jej skuteczna realizacja
  • Wsparcie produktowe i techniczne klienta

   

   

  Nasze oczekiwania:

   

  • Doświadczenie sprzedażowe B2B z umiejętnościami negocjacyjnymi (warunek konieczny)
  • Mile widziane wykształcenie wiertnicze, geologiczne lub inne techniczne
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/ B2 (warunek konieczny)
  • Gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych (wizyty u klientów, targi branżowe)
  • Doskonałe umiejętności organizacyjne
  • Aktywne prawo jazdy kat. B
  • Chęci do ciągłej nauki
  • Wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne
  • Samodzielność, proaktywność, inicjatywa i determinacja w działaniu

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NiUW GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 1, KRS: 0000127409, NIP:7381051327, REGON: 490655224.
 2. NiUW GLINIK Sp. z o.o. jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy:odo@glinik.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres: odo@glinik.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.” W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ

 


Wyślij CV

Oferujemy:

 • Pracę w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie docelowe, dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • System premiowania
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie zespołem pracowników (organizowanie, motywowanie, kontrola)
 • Przygotowanie grafików pracy pracowników, podział zmian, przesunięcia pomiędzy stanowiskami
 • Rozdzielanie zadań, priorytetyzacja wykonania zleceń, realizacja zgodnie z harmonogramem,
 • Raportowanie statusu procesu produkcji
 • Skuteczna realizacja wyznaczonych celów
 • Współpraca z innymi działami w firmie
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP oraz innych przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie
 • Wdrażanie  innych pracowników.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, mechaniczne
 • Min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
 • Dobra znajomość obsługi programów MS Office (Word, Excel)
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Punktualność, dyspozycyjność, samodzielność, zaangażowanie
 • Znajomość języka angielskiego – jako dodatkowy atut

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NiUW GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 1, KRS: 0000127409, NIP:7381051327, REGON: 490655224.
 2. NiUW GLINIK Sp. z o.o. jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy:odo@glinik.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres: odo@glinik.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.” W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ

Wyślij CV

Oferujemy:

 • Pracę w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie docelowe, dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • System premiowania
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Zadania:

 • Sporządzenie koncepcji technicznej na podstawie specyfikacji produktu
 • Konstruowanie narzędzi wiertniczych (świdry trójgryzowe, świdry PDC, poszerzacze, stabilizatory itp.)
 • Tworzenie rysunków wykonawczych i złożeniowych produktów
 • Nanoszenie zmian konstrukcyjnych na dokumentacji
 • Opracowywanie i usprawnianie istniejących produktów
 • Obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie
 • Umiejętność przygotowania modeli i dokumentacji technicznej
 • Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych
 • Współpraca z pozostałymi działami firmy w celu realizacji projektów
 • Nadzór na etapie prototypowania oraz wprowadzania produktu do produkcji i sprzedaży

Nasze Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek mechanika i budowa maszyn, automatyki i robotyki lub pokrewne
 • Umiejętność projektowania
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność pracy w systemach CAD
 • Znajomości technik modelowania
 • Umiejętność pracy w systemach ERP
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość pakietu Office
 • Dyspozycyjność do pracy
 • Dobre umiejętności komunikacyjne, otwartość

Mile widziane:

 • Znajomość systemów Impuls, proE, NX, autoCAD
 • Wiedza z zakresu prowadzenia projektów,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Doświadczenie w pracy jako Konstruktor

Wyślij CV

Oferujemy:

 • Pracę w firmie renomowanej na rynku krajowym i zagranicznym
 • Umowę na pełny etat
 • Wynagrodzenie docelowe, dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Szkolenia zawodowe
 • System premiowania
 • Elastyczny czas pracy
 • Pakiet dla dzieci pracowników

Zadania:

 • Przygotowanie i kontrola dokumentacji spawalniczej wg wyznaczonych standardów
 • Opracowywanie spawalniczych procesów technologicznych – WPS oraz nadzór nad dokumentacją procesów specjalnych
 • Udoskonalanie procesów spawalniczych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych technologii spawania
 • Nadzór nad procesami spawalniczymi Nadzorowanie prac produkcyjnych , modernizacyjnych i naprawczych w zakresie technologii spawania i metod pokrewnych
 • Wdrażanie projekty produkcyjno – rozwojowe w dziedzinie automatyzacji spawania

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, spawalnictwo lub pokrewne
 • Praktyczna znajomość procesów specjalnych wytwarzania (w szczególności spawalnictwo),
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Doświadczenie w pracy jako technolog procesów specjalnych
 • Umiejętność pracy w systemach CAD
 • Umiejętność pracy w systemach ERP
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość pakietu Office
 • Dyspozycyjność do pracy
 • Dobre umiejętności komunikacyjne, otwartość

Mile widziane:

 • Znajomość norm PN-EN 1090, PN-EN ISO 3834
 • Dyplom IWE/EWE
 • Certyfikaty VT1, VT2
 • Doświadczenie w pracy z robotami spawalniczymi
 • Znajomość systemów Impuls, proE, NX, autoCAD
 • Znajomość języka angielskiego

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NiUW GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 1, KRS: 0000127409, NIP:7381051327, REGON: 490655224.2. NiUW GLINIK Sp. z o.o.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@glinik.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres: odo@glinik.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez NiUW Glinik sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez NiUW Glinik sp. z o.o.”


Wyślij CV