UNIA DCA LOGO

System
płukania

 • Układ centralny

  Stosowany w świdrach o średnicy 2-3/8” – 42”
  Centralne płukanie stosowane jest przy świdrach przeznaczonych do wierceń hydrogeologicznych i geoinżynieryjnych. Dla świdrów przeznaczonych do wiercenia z odwrotnym obiegiem płuczki, konstrukcja przewiduje zastosowanie centralnego otworu z maksymalną średnicą dla danego połączenia gwintowego.

 • Układ trójdyszowy

  Stosowany w świdrach o średnicy 3-7/8” – 36”
  Rozmieszczenie dysz i ukierunkowanie wypływu płuczki pozwala na efektywne oczyszczanie struktury tnącej świdra oraz dna otworu. Rozwiązanie to projektowane jest pod kątem uzyskania maksymalnych postępów wiercenia.

 • Układ wielodyszowy

  Stosowany w świdrach o średnicy 5-1/2” – 42”
  Zaawansowany układ płukania rozbudowany o dodatkowe dysze w stosunku do układu trójdyszowego pozwala na efektywniejsze oczyszczanie struktury tnącej i dna otworu, a przez to utrzymanie wysokiego postępu wiercenia.